Etusivu » Laajaa yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa

Laajaa yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa

Suomen Metsäyhdistys on harjoittanut vuoden 2017 aikana laaja-alaista biotalousviestintää Metsämiesten Säätiön rahoituksella.

Yhdistyksen toimittajayhteyksien tarkoitus on varmistaa, että valtakunnallisten ja maakunnallisten tiedotusvälineiden avaintoimittajilla on riittävät perus- ja ajankohtaistiedot metsäasioista. Toiminnassa keskitytään henkilökohtaiseen toimittajayhteistyöhön sekä uuden tiedon julkistamiseen toimittajayhteisöjen kanssa.

Merkittäviä hankkeita ovat olleet yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa ja metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto. Tiedotusvälineyhteistyön päähankkeita ovat olleet toimittajamatkan järjestäminen suomalaisille toimittajille Eurooppaan ja metsäpäivän järjestäminen Jyväskylän yliopiston journalistiopiskelijoille.

Toimittajamatka järjestettiin 2.–4. marraskuuta, ja se suuntautui tänä vuonna Itävaltaan, Tshekkiin ja Puolaan. Kohteita olivat Stora Enson CLT-tehdas Itävallan Ybbsissä, Määrin metsähallintoon tutustuminen Tshekissä, Metsä Tissuen Krapkowicen tehdas Puolassa ja UPM Raflatacin Wroclawn tehdas Puolassa. Matkalle osallistui kaikkiaan 15 toimittajaa. Osanottajilta saatu palaute oli kauttaaltaan hyvää: lähes kaikki arviot olivat yli neljän asteikolla yhdestä viiteen ja ”yleisarvosana” oli 4,04.

Jyväskylän yliopiston journalistiopiskelijoille järjestettiin metsäpäivä 5. lokakuuta. Päivä koostui alustuksista ja retkestä. Tilaisuudessa MTK:n ympäristöasiantuntija Markus Nissinen alusti aiheesta Miksi metsiä pitää hoitaa. Metsäjohtaja Timo Lehesvirta UPM:n sidosryhmäsuhteet-yksiköstä kertoi talousmetsien luonnonhoidosta ja Metsäteollisuus ry:n logistiikkajohtaja Outi Nietola metsäsektorin logistiikkatarpeista. Metsistä ja ilmastonmuutoksesta alusti viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta Suomen Metsäyhdistyksestä. Retki suuntautui UPM:n Säynätsalon vaneritehtaalle ja Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen järjestämälle hakkuukohteelle. Päivästä saatu palaute oli myönteistä ja palautteen keskiarvo oli 4,11.

Kahdenvälistä yhteistyötä toimittajien kanssa on harjoitettu laajasti. Metsäyhdistys on onnistunut vaikuttamaan useisiin kymmeniin artikkeleihin tiedotusvälineissä ja lisäksi yhdistyksen työntekijät ovat julkaisseet itse kirjoitettuja artikkeleista eri medioissa.

Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto julkaistiin loppuvuodesta 2016. Kuvastoa julkaistaan suomeksi ja englanniksi ja sen tarkoitus on tarjota kiinnostuneille tie uuteen metsäbiotalouteen. Kuvastossa julkaistiin vuoden 2017 aikana 15 uutta kuvausta metsäbiotalouden tuotteista ja palveluista. Kuvasto on herättänyt laajaa kiinnostusta yhteiskunnassa.

Metsäyhdistyksen viestintään sosiaalisessa mediassa on vuoden 2017 aikana haettu ryhtiä ja säännöllisyyttä. Kanavilla kerrotaan Metsäyhdistyksen omista hankkeista, mutta myös muista metsäalan tapahtumista, ja myös englanniksi. Joka-aamuinen sähköpostilla saatava lehdistökatsaus on merkittävässä roolissa, kun some-kanaville etsitetään kiinnostavaa tietoa levitettäväksi eteenpäin.

Myös metsäalasta kertovat verkkosivut eri puolilla internetiä, kuten Wikipediassa kaipaavat päivitystyötä. Tämä työ saatettiin loppuun joulukuun 2017 aikana.

Lisätietoja: Viestinnän Johtava asiantuntija Anna Kauppi, Suomen Metsäyhdistys,
Anna.kauppi(at)smy.fi, puh. 0400702102

Julkaistu: 04.01.2018